Sunteți aici: » Despre instituție » Formulare utile » Consilii județene

Consilii județene

Joi, 21 aprilie 2011
1. Kérvény öregek otthonába való beutalásra
Cerere pentru internare în cămin pentru persoane vârstnice

2. Öregek otthonából való kibocsátási kérvény
Cerere de externare din căminul pentru persoane vârstnice
1. Kérvény személyi gondozó vagy havi juttatás igénybevételéhez a súlyosan fogyatékos személyek számára
Cerere pentru asistent personal sau indemnizaţie de ajutor pentru persoanele cu handicap grav

2. Kérvény fogyatékkal élő kiskorú nyilvántartásba vételére és jogainak megállapítására
Cerere pentru luare în evidenţă şi stabilirea drepturilor minorilor cu handicap
3. Kérvény fogyatékkal élő felnőtt nyilvántartásba vételére és jogainak megállapítására
Cerere pentru luare în evidenţă şi stabilirea drepturilor persoanelor adulte cu handicap
4. Kérvény fogyatékkal élő személyeknek járó szociális juttatások megítélésére visszamenőleges érvénnyel
Cerere pentru acordarea retroactivă a prestaţiei sociale pentru persoane cu handicap
5. Kérvény az elhalálozott fogyatékkal élő személy által át nem vett havi juttatás igénylésére
Cerere pentru plata indemnizaţiei lunare neîncasate de către persoana cu handicap decedat
6. Kérvény távolsági közlekedés ingyenességére a súlyosan fogyatékos személyek számára
Cerere pentru gratuitatea transportului interurban pentru persoane cu handicap grav

Noutăți