Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 156/2024,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,
în data de 29 februarie 2024, ora 12,00
care va avea loc on-line pe platforma ZOOM,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. privind modificarea și completarea Contractelor de administrare nr. 193/22.11.2003, respectiv nr. 35/13.09.2013, încheiate între Consiliul Județean Covasna și Muzeul Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. privind darea în administrarea Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum a unor bunuri mobile, aflate în domeniul public al Județului Covasna, achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea Ansamblului Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

4. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 112/2023 privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi-Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte, handbal, fotbal în sală sezon competițional 2023-2024, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. privind aprobarea activității desfășurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2023, precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul 2024 în acest domeniu;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 87/2020 pentru stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

II. Alte materiale:

1. Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pe anul 2023;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

2. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2023;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

 

III. Diverse

 

Şedinţa este publică.

Noutăți