Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 231/2023,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară festivă a Consiliului Judeţean Covasna pentru data de 9 iunie 2023, ora 10,00, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la încheierea Convenției de colaborare între Consiliul Județean Covasna și Adunarea Generală a Județului Veszprém-Ungaria

la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 10, Județul Covasna, în sala Kós Károly,
 

cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. privind aprobarea devizului general și a indicatorilor economici, actualizați, la terminarea lucrărilor, ai obiectivului de investiții „Reabilitarea Ansamblului Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe”, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul de investiţii „EXTINDERE CORP POLICLINICĂ PENTRU CABINETE NEUROLOGIE, CENTRU STROKE ȘI IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ (IRM), localitatea Sfântu Gheorghe, str. Stadionului nr. 1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea energetică a unor clădiri aparținând Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”, Sfântu Gheorghe”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

4. privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru elevi în Județul Covasna” la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15. Educație, finanțat din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Covasna’’;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. pentru modificarea anexei nr. 1a la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 127/2022 privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 126/2022 privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC ,,Participarea ACS Sepsi SIC în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2022-2023, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive’’;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare de ajutor social acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

9. cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al anului 2023;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 44/2014 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

11. Moment festiv de aniversare

 

II. Diverse

 

Şedinţa este publică.

Noutăți