1-27 sz. Határozatok - 2021. január

2021. január 31., vasárnap

 

 

2021/27 sz. Határozat a 2020-as költségvetések IV. negyedévi végrehajtásának jóváhagyásáról


2021/26 sz. Határozat a hozzáadott értékadóból elkülönített 20%-os részesedés elosztásáról a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 14%-os részesedésének területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról, a 2006/273-as számú Törvény 33. szakasz, (3) bekezdése „b” betűje előírásainak megfelelően, a 2021-es évre szóló költségvetés tervezetek kidolgozására és a 2022-2024-es időszakra szóló becslésekről


2021/25 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezési és működési Szabályzatának a jóváhagyására


2021/24 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság osztályainak szervezési és működési Szabályzatainak a jóváhagyására vonatkozóan


2021/23 sz. Határozat a Szerződés – modell – jóváhagyására, mely Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Kovászna megyében lévő olyan területi-közigazgatási egységek között lesz megkötve, melyek a helyi tanácsaikon keresztül részt vesznek a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságon keresztül a 2021-es évben nyújtott szociális szolgáltatások társfinanszírozásában


2021/22 sz. Határozat a helyi tanácsok, a felnőtt fogyatékkal élő személyek és az idős személyek hozzájárulásának meghatározására vonatkozóan, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül nyújtott szociális szolgáltatások fenntartására, a 2021-es évre


2021/21 sz. Határozat „A Kézdiszentlélek-Lemhény 114-es számú megyei út felújítása” beruházás fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének jóváhagyására


2021/20 sz. Határozat az Exploconstruct KFT tulajdonosi közgyűlésének az összehívásáról, a megüresedett vezetőtanácsi állások betöltéséhez szükséges eljárás elindítására


2021/19 sz. Határozat a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Cigaretta utca 44 szám alatti ingatlan áthelyezésének kezdeményezéséről az Út és Híd Rt. vagyonából Kovászna megye közvagyonába


2021/18 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2018/130-as számú határozata 1-es cikkelyének  módosítására  a „121A megyei út korszerűsítése 0+000 – 22+550 km, Bodzaforduló – Nagypatak – Kisborosnyó – Nagyborosnyó - 13E országút, Kovászna megye” beruházási célkitűzés azon költségvetési kategóriák finanszírozásának biztosítására, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódnak


2021/17 sz. Határozat két, Kovászna Megye Tanácsa által megjelölt, megyei tanácsos kinevezéséről, akik a Kovászna megyei főjegyző egyéni szakmai teljesítményének értékelésére kinevezendő szakbizottságon belül értékelő tisztséggel rendelkeznek


2021/16 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2020/165-ös számú, a vissza nem térítendő anyagi támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, sport és szabadidős tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint a pénzügyi támogatásban részesülő egyházak pályázatait elbíráló bizottság kinevezésére elfogadott határozat módosítására


2021/15 sz. Határozat a többéves, az iskolai oktatást támogató, Iskolatáska-Program jóváhagyásáról és életbe ültetéséről Kovászna megyében


2021/14 sz. Határozat a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A községek helyi tanácsai alá rendelt önkéntes sürgősségi szolgálatok és az általuk használt helyiségek felszerelését támogató megyei program jóváhagyására


2021/13 sz. Határozat a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A vidéki játszóterek felszerelését támogató megyei program jóváhagyására


2021/12 sz. Határozat a 2021-2024 időszakra vonatkozó A tanórák utáni iskola programot támogató megyei program jóváhagyására


2021/11 sz. Határozat a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A vidéki kiállító tereknek vagy könyvtáraknak helyet adó épületek helyreállítását és korszerűsítését támogató, megyei program jóváhagyására


2021/10 sz. Határozat a 2017-2020 időszakra vonatkozó A közoktatási egységek infrastrukturájának fejlesztését támogató megyei program jóváhagyására


2021/9 sz. Határozat a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A falusi sportlétesítmények helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására


2021/8 sz. Határozat a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A vidéki orvosi rendelőknek használt ingatlanoknak, valamint a városi kórházaknak a helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására


2021/7 sz. Határozat a 2021-2024 időszakra vonatkozó A vidéki kultúrházak helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására


2021/6 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak megszervezéséről szóló 2020/145-ös számú határozat 1-es számú mellékletének módosítására


2021/5 sz. Határozat Kovászna megye 2021–2022-es tanévi speciális oktatási hálózata megszervezésének jóváhagyására


2021/4 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról


2021/3 sz. Határozat Kovászna megye levegő minőség megőrzési tervének jóváhagyásáról a 2020-2025-ös időszakra


2021/2 sz. Határozat egy társulási szerződés megkötéséről Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, Sepsiszentgyörgy municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsán keresztül és a Sapientia Alapítvány között


2021/1 sz. Határozat Gál Károly úr megyei tanácsosi megbízatása jog szerinti megszűnéséről

 

Hírek