143-153 sz. Határozatok - 2021. szeptember

2021. október 12., kedd

 

2021/153 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2021-es évi költségvetésének kiigazítására


2021/152 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének és személyzeti létszámának a jóváhagyására vonatkozó 2021/127-es számú Határozat  2. számú melléklet módosításának jóváhagyására vonatkozóan


2021/151 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság Kézdivásárhelyi ,,Borosnyay Kamilla” Elhelyezési Központjának felszámolási folyamat kezdetének jóváhagyásáról


2021/150 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2017/134-es számú, a Kovászna Megyei Gyermekvédelmi Bizottság megalapítására és összetételére vonatkozó Határozata mellékletének módosítására


2021/149 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának, a Kovászna Megyei Művelődési Központ Szervezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének valamint Szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2019/139-es számú határozata 3-as számú mellékletének 6. szakaszának kiegészítésére


2021/148 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyására


2021/147 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására


2021/146 sz. Határozat a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 2020-2025-ös időszakra vonatkozó Stratégiai fejlesztési tervének jóváhagyására


2021/145 sz. Határozat ,,A 122-es és 122B számú megyei út felújítása, támfal, két áteresz és két mederalj’’ beruházás fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének jóváhagyására


2021/144 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2021-es évi költségvetésének kiigazítására


2021/143 sz. Határozat a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Cigaretta utca 44 szám alatti egyes ingatlanoknak a Kovászna Út és Híd Rt. vagyonából Kovászna megye közvagyonába történő áthelyezésének jóváhagyásáról

Hírek