154-179 sz. Határozatok - 2021. október

2021. november 11., csütörtök

 

2021/179 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2021/115-ös számú, a 2021-es évre vonatkozó egyes tagsági díjak kifizetésének a jóváhagyásáról szóló 2021/58-as számú határozat mellékletének módosítására vonatkozó határozatának visszavonásáról


2021/178 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének és személyzeti létszámának a jóváhagyásáról


2021/177 sz. Határozat a Közép-Erdély Közösségek Közti Társulás Alapszabályzatának módosítására


2021/176 sz. Határozat Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a TEGA Rt. között, a Kovászna Megye Rendőrfelügyelőség keretében működő Állatvédelmi Szolgálat által kiállított rendeletek alapján elhelyezésre szoruló állatok menhelyének biztosítása céljából megkötött, 2021.06.23/265-ös számú társulási egyezmény 1-es számú kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyására


2021/175 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának, Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének valamint Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2021/40-es számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására


2021/174 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának, a Székely Nemzeti Múzeum szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2018/211-es számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására


2021/173 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság igazgatótanács összetételének megállapításának a jóváhagyására vonatkozó 2020/87-es számú Határozat 1. számú cikkelyének a módosítására vonatkozóan


2021/172 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2021/147-es számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására


2021/171 sz. Határozat az Irodák és raktár lebontása beruházás fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének jóváhagyásáról


2021/170 sz. Határozat a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Szabadság tér 4 szám alatti, állami közvagyonban és a Kovászna Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében található ingatlan – B1 épülettest, a hozzátartozó területtel, kivéve a nagy gyűlésterem – Kovászna Megye közvagyonába való áthelyezési kezdeményezésének jóváhagyásáról


2021/169 sz. Határozat 


2021/168 sz. Határozat Kovászna megye résztvételének jóváhagyásáról, a Vinca Minor Egyesülettel közösen, A Bodoki- és Baróti hegység illetve a Csókás-Veczer dombság védett területek kezelési tervének felülvizsgálata pályázattal a 2014-2020-as Nagy Infrastukturális Operatív Program, 4-es Főtengely - Természetvédelem a biodiverzitás megőrzése, a levegő minőségének ellenőrzése és a a történelmileg szennyezett élőhelyek helyreállítása révén, 4.1-es Célkitűzés – A biodiverzitás védelmének és megőrzésének növelése és a leromlott ökoszisztémák helyreállítása pályázati kiírásban


2021/167 sz. Határozat A 121E jelzésű megyei út 0+490 km-től a 1+300 km közötti szakaszának felújítása beruházás kiigazított összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak valamint a pályázati kérelem jóváhagyására, az Anghel Saligny Országos  Fejlesztési Programból történő finanszírozás igénylése céljából


2021/166 sz. Határozat A DJ 113 jelzésű megyei úton a 36+301-es km-nél az Olt folyó fölött átívelő híd  felújítása, és a DJ 113 jelzésű megyei út 35+050 km-től-37+397 km, Sepsibükszád – Sepsibükszád vasútállomás közötti szakaszának modernizálása beruházás kiigazított összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak valamint a pályázati kérelem jóváhagyására, az Anghel Saligny Országos  Fejlesztési Programból történő finanszírozás igénylése céljából


2021/165 sz. Határozat jelentését A DJ 121 jelzésű megyei út 46+000 km-től a 48+350 km közötti szakaszának modernizálása beruházás kiigazított összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak valamint a pályázati kérelem jóváhagyására, az Anghel Saligny Országos  Fejlesztési Programból történő finanszírozás igénylése céljából


2021/164 sz. Határozat 


2021/163 sz. Határozat jelentését a  Barátos község  településén található DC 9 községi  út egy szakaszát képező 84.357 nm-es terület átadásának jóváhagyásáról Barátos község közvagyonából  Kovászna megye közvagyonába 


2021/162 sz. Határozat a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Kőrösi Csoma Sándor utca 3 szám alatti ingatlan Kovászna megye közvagyonába történő megvásárlási eljárásának elindítására vonatkozóan


2021/161 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2021-es évi költségvetésének kiigazítására


2021/160 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa Elnökének 2021/195-ös számú Rendelete érvényessé tételéről a Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények 2021-es évi költségvetésének növelésére vonatkozóan


2021/159 sz. Határozat egy speciális felhatalmazás jóváhagyásáról Kovászna megye képviselője részére a Sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. Közgyűlésébe


2021/158 sz. Határozat A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése című pályázat keretén belül Kovászna Megye és a Viaduct KFT. között megkötött 2021/148-as számú szerződés értékének kiigazításáról


2021/157 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2019/80-as számú határozata 1-es cikkelyének módosítására, a ,,31+100 km-nél levő Híd rehabilitálása, a DJ 121A megyei úton, és a Maksa-Besenyő 31+100-32+700 km közötti DJ 121A megyei út korszerűsítése” beruházás azon költségvetési kategóriáinak finaszírozására, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódnak


2021/156 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa és a NRG Company K.F.T-4 People Instal K.F.T-Deal Next Construct K.F.T társulás között megkötött 344/2020.09.07-es szerződés megállapodásban foglalt árak módosításáról, a ,,31+100 km-nél levő Híd rehabilitálása, a DJ 121A megyei úton, és a Maksa-Besenyő 31+100-32+700 km közötti DJ 121A megyei út korszerűsítése” beruházás kapcsán, amely a II es számú Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódik


2021/155 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2018/130-as számú határozata 1-es cikkelyének módosítására,  a „121A megyei út korszerűsítése 0+000 – 22+550 km, Bodzaforduló – Nagypatak – Kisborosnyó – Nagyborosnyó -13E országút, Kovászna megye” beruházás azon költségvetési kategóriáinak finaszírozására, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódnak


2021/154 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Út-és Híd Rt - Consal K.F.T társulás között megkötött 136/2018.06.04-es számú szerződésében foglalt árak módosításáról, a „DJ 121A megyei út korszerűsítése 0+000 – 22+550 km, Bodzaforduló – Nagypatak – Kisborosnyó – Nagyborosnyó - 13E országút, Kovászna megye” beruházás kapcsán, amely  az I es számú Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódik

Hírek