218-241 sz. Határozatok - 2021. december

2022. február 25., péntek

 

2021/241  sz. Határozat egy tanulmány, valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 7-es számú kiegészítő okirata jóváhagyására


2021/240  sz. Határozat jelentését a Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóváhagyására


2021/239  sz. Határozat a hozzáadott értékadóból elkülönített 20%-os részesedés elosztásáról a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 14%-os részesedésének területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról, a 2006/273-as számú Törvény 33. szakasz, (3) bekezdése „b” betűje előírásainak megfelelően, a 2022-es évre szóló költségvetés tervezetek kidolgozására és a 2023-2025-ös időszakra szóló becslésekről


2021/238  sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2021-es évi költségvetésének kiigazítására


2021/237  sz. Határozat egy tag kinevezéséről az Erdély Központja Közösségek Közti Fejlesztési Egyesület Cenzori bizottságába


2021/236  sz. Határozat A ,,23743-C1 kataszteri számú üzemanyagraktár lebontása” beruházás fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének jóváhagyásáról


2021/235  sz. Határozat ,,A 22+946 km-nél levő Hid rehabilítálása, a DJ 121A megyei utón” beruházási  célkitüzés azon  költségvetési kategóriák finaszírozásának a biztosítására, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül való finanszírozásáról szóló 2019/82-es számú határozat 1-es számú mellékletének modosítására


2021/234  sz. Határozat ,,A 22+946 km-nél levő Híd rehabilítálása, a DJ 121A megyei úton” beruházás beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációjának és a  műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 2017/209-es számú határozat 3-as és 4-es számú mellékleteinek modosítására


2021/233  sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa, Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és SERA ROMÁNIA alapítvány között létrejövő társulási egyezmény-modellel kapcsolatos, a Bodzafordulói fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központjának létrehozására vonatkozóan


2021/232  sz. Határozat a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására


2021/231  sz. Határozat a megyei személyszállítási program rendszeres járataira vonatkozó menetrend meghatározását a 2022.01.01-2031.12.31 periódusra


2021/230  sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2018/67-es számú Határozata módósítására, amely Kovászna Megye részvételének jóváhagyására vonatkozik A sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola kibővítése és korszerűsítése, valamint a garázs és a raktár lebontása című pályázattal a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Regionális Operatív Programban, 10 Főtengely – Az oktatási infrastruktúra fejlesztése, 10.1 Fontosabb beruházásokBefektetések az oktatási és képzési infrastruktúrák fejlesztése révén az oktatásba, képzésbe, a készségek elsajátításába és az egész életen át tartó tanuláshoz való szakképzésbe, 10.1 Sajátos célkitűzés – A részvétel mértékének növelése a kisgyermekkori nevelés és a kötelező oktatás szintjén, különösképpen a magas kockázati szintű korai elhagyásra hajlamos gyerekek körében


2021/229  sz. Határozat a Kovászna megye, Bodzaforduló város, Dózsa György utca szám nélküli ingatlannak Bodzaforduló város közvagyonából Kovászna megye közvagyonába ingyenes jogcímen történő áthelyezésének jóváhagyásáról


2021/228  sz. Határozat a Bodok község, Oltszem falu, Fő út 95. szám alatt található, ½ részben Kovászna Megye magántulajdonába tartozó épületek villanyvezeték, fűtésrendszer és vízvezetékek javítási és karbantartási munkálatainak Bodok község általi végrehajtására vonatkozó beleegyezésre vonatkozóan


2021/227  sz. Határozat egy speciális felhatalmazás jóváhagyására Kovászna Megye képviselői részére a Kovászna Út és Híd Rt. részvényesei közgyűlésébe


2021/226  sz. Határozat a ,,31+100 km-nél levő Hid rehabilítálása, a DJ 121A megyei utón, és a Maksa-Besenyő 31+100-32+700 km közötti DJ 121A megyei út korszerűsítése” beruházási célkitüzés azon költségvetési kategóriák finaszírozásának a biztosítására, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül való finanszírozásának jóváhagyásáról szóló 2019/80-as számú határozat 1-es cikkelyének modosítására


2021/225  sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa és a NRG Company K.F.T-4 People Instal K.F.T-Deal Next Construct K.F.T társulás között megkötött 344/2020.09.07-es szerződésmegállapodásban foglalt árak módosításáról, a ,,31+100 km-nél levő Hid rehabilítálása, a DJ 121A megyei uton, és a Maksa-Besenyő 31+100-32+700 km közötti DJ 121A megyei út korszerűsítése” beruházás kapcsán, amely  a II es számú Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül  való finanszírozásáról szóló 2021/156-os számú határozat 1-es számú mellékletének modosítására


2021/224  sz. Határozat a Kovászna megyei Út és Híd Részvénytársaság 2021-es évi költségvetésének kiigazításáról


2021/223  sz. Határozat Kovászna megye 2021-es évi visszanemtérítendő külső támogatások költségvetésének kiigazítására


2021/222  sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2021-es évi költségvetésének kiigazítására


2021/221  sz. Határozat a 2021-as évi költségvetés megyei szinten becsült  27,134 millió lej feletti többlet jövedelemadó 6%-os hányadából a Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló 1.746.320 lej elosztásáról területi-közigazgatási egységekre


2021/220  sz. Határozat a ”Potsa - Terv – Kovászna megye integrált fejlesztési stratégája 2021 – 2030” jóváhagyására


2021/219 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak megszervezéséről szóló 2020/145-ös számú határozat 1-es számú mellékletének módosítására


2021/218 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 2020/133-as számú határozat mellékletének módosítására

Hírek