Itt vagy: » Megyei Tanács » Intézményeink » Kultúra » Bod Péter Megyei Könyvtár

Bod Péter Megyei Könyvtár

 

A Bod Péter Megyei Könyvtár állománya romániai viszonylatban az egyik, számottevő magyar nyelvű közművelődési anyaggal rendelkező nyilvános, közhasznú, enciklopédikus jellegű dokumentumgyűjtemény.

2020 végén állományában 253 502 dokumentum szerepelt (könyv, újság, folyóirat, audiovizuális dokumentum), beleértve a sepsiszentgyörgyi, Sport utcai fiókkönyvtár állományát is. Beiratkozott felhasználóinak száma (2020. december 31-én) 7885, akiknek 76%-a magyar, 22%-a román, 2%-a más nemzetiségű. Módszertani irányítást biztosít a Kovászna megyében található 39 közkönyvtárnak; kiemelten foglalkozik a kötelespéldány-állomány építésével, főként annak háromszéki (helytörténeti-honismereti) vonatkozásaival, ezért törekszik a székelyföldi megjelenésű és tematikájú kiadványok teljes körű beszerzésére. Megyei könyvtárként a megyeszékhely, Sepsiszentgyörgy könyvtára is.

Tevékenységeivel, projektjeivel arra törekszik, hogy könyvtárként igazi közösségi hely legyen, ahol a felhasználók a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat a technológiai fejlődéssel lépést tartó újításokkal kiegészítve vehetik igénybe, kulturális rendezvényeken, gyermek- és ifjúsági programokon lehetnek jelen. A szabadidő értelmes és kellemes eltöltését célzó közművelődési programjai – az értékközvetítés mellett – a létező közönség megtartását és újabb érdeklődők bevonzását is szolgálják, ugyanakkor a rendezvényekre érkezők érdekeltté tételét a könyvtár kulturális és szellemi kínálata iránt.

 

 

A könyvtár fő feladatkörébe a következő tevékenységek tartoznak:

  • az állományában és más telephelyeken található dokumentumokhoz, az ezek által hordozott információkhoz való hozzáférés biztosítása, az információk feldolgozásához és felhasználásához szakmai segítség nyújtása;
  • a régió szellemi, kulturális, közösségi értékeinek, történeti és fejlődési folyamatainak bemutatása és kutatása, az idevágó adatok rendszerezése és közzététele, ehhez a megfelelő feltételek megteremtése és fenntartása mind a könyvtárosok, mind a felhasználók számára;
  • az élethosszig tartó tanulás, szellemi tájékozódás, ön- és közművelés elősegítése és ösztönzése a tudásalapú társadalom fejlődése érdekében;
  • az állomány minőségi és állandó gondozása, bővítése, a könyvtár szolgáltatásai szintjének folyamatos emelése, a helyi és regionális sajátosságokhoz való igazítása és az európai követelményekhez, szabványokhoz való fokozatos felzárkóztatása;
  • a gyermekekkel, fiatalokkal való kiemelt foglalkozás, olvasásra, a szellemi alkotás megbecsülésére és értelmes játékra való ösztönzésük, ebből a célból kölcsönösen termékeny együttműködés kialakítása az óvodai, iskolai és egyetemi szférával;
  • a könyvtár működésének folyamatos és hatékony informatizálása, a virtuális térben való eredményes, vonzó jelenléte, a felhasználóival való reális kapcsolattartás, az ebben a tekintetben szükséges visszajelzések érdekében is;
  • a könyvtár közösségi megítélésének javítása és sokrétű társadalmi szerepének tudatosítása.

 

Kapcsolat:

Bod Péter Megyei Könyvtár
520008 Sepsiszentgyörgy
Gábor Áron utca 14. szám
Kovászna megye, Románia
Telefon: (+4) 0267 351 609 – titkárság,
             (+4) 0267 312 133 – előjegyzés, kölcsönzött könyvek hosszabbítása
             (+4) 0267 315 577 – gazdasági aligazgató
Fax:       (+4) 0267 351 609

E-mail: biblio@kmkt.ro (titkárság)
kolcsonzo@kmkt.ro (előjegyzés, kölcsönzött könyvek hosszabbítása)

Internetes katalógus: online.kmkt.ro
Honlap:     www.kmkt.ro
Facebook: www.facebook.com/bodpeterlibrary
​​​​​​                 www.facebook.com/gyermekkonyvtar.sepsi
Instagram: www.instagram.com/bodpeterlibrary
             

 

Fiókönyvtár
520081 Sepsiszentgyörgy
Sport utca 15. szám, 21-es tömbház, C lépcsőház, 1-es ajtó
Kovászna megye, Románia
Telefon: (+4) 0267 311 927
E-mail: filiala@kmkt.ro
Facebook: www.facebook.com/fiokkonyvtarsepsi

 

Itt tölthető le az intézmény logója .pdf formátumban.

Hírek