42-57 sz. Határozatok - 2021. március

2021. április 1., csütörtök

 

2021/57 sz. Határozat A Tüdőkórház épületének felépítése a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház keretében beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak és általános költségvetésének jóváhagyásáról


2021/56 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2020/157-es számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására vonatkozóan


2021/55 sz. Határozat a Háromszék Táncegyüttes szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyására


2021/54 sz. Határozat a védelemben részesülő gyermek/fiatal/felnőtt fogyatékos személyek, éves költségének meghatározására vonatkozóan, a 2021-es évre


2021/53 sz. Határozat egyes jogi szolgáltatások megvásárlásának jóváhagyásáról a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház érdekeinek képviselésére, a 2020/119/343-as és 2020/119/344-es számú iratcsomókban


2021/52 sz. Határozat egy speciális felhatalmazás jóváhagyására Kovászna Megye képviselője részére az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Közgyűlésébe


2021/51 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége közötti partnerségi egyezmény megkötésének jóváhagyására, a 2014-2020 Közigazgatási Erőforrás Operatív Program, POCA/660/2/1 számú pályázati kiírásán a Az intelligens biogazdaság fejlesztésének megerősítése Kovászna megyében című pályázattal történő részvétel céljából


2021/50 sz. Határozat Sepsiszentgyörgy municípium – sepsiszentgyörgyi kerülőutat összekötő megyei út beruházás II változata fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének a jóváhagyásáról


2021/49 sz. Határozat Sepsiszentgyörgy municípium – sepsiszentgyörgyi kerülőutat összekötő megyei út beruházás I változata fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének a jóváhagyásáról


2021/48 sz. Határozat A 113-as jelzésű megyei érdekeltségű út ( 35+050 km -37+397 km) korszerűsítési munkálatainak, illetve a 36+301 km szelvényű Olt-híd felújítási munkálatainak megvalósíthatósági tanulmánya, Sepsibükszád – Sepsibükszádi Vasútállomás, Kovászna megye beruházás beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációja szakaszának műszaki-gazdasági dokumentációja, és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására


2021/47 sz. Határozat A 121E jelzésű megyei érdekeltségű út ( 0+490 km - 1+300 km) felújítási munkálatainak, megvalósíthatósági tanulmánya beruházás beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációja szakaszának műszaki-gazdasági dokumentációja, és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására


2021/46 sz. Határozat A 121A jelzésű megyei érdekeltségű út ( 46+000 km - 48+350 km) korszerűsítési munkálatainak, megvalósíthatósági tanulmánya beruházás beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációja szakaszának műszaki-gazdasági dokumentációja, és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására


2021/45 sz. Határozat A Studió terem tetőjavítása és az északi homlokzatának befejező munkálatai beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, a javítási munkálatok jóváhagyási dokumentációja fázisában, valamint a főbb műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról


2021/44 sz. Határozat a Háromszék Táncegyüttes használati jogának megszűnéséről a Kovászna megye magánvagyonában lévő, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Gábor Áron utca 14-es szám alatt elhelyezkedő ingatlan fölött


2021/43 sz. Határozat a 2020-as évi költségvetés végrehajtási számláinak és az éves pénzügyi mérleg jóváhagyására


2021/42 sz. Határozat a 2021-es évi költségvetés  megyei szinten becsült jövedelemadó 6%-os hányadából a Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló 27.134  ezer lejes összeg elosztásáról területi-közigazgatási egységekre

Hírek